Tävlingsregler

Domare, Bedömning och genomförande.

Sex (6) domare är placerade runt banan plus en (1) huvuddomare. Varje domare har en svart och en vit flagga. Domarnas roll är att signalera vem som är tagger genom att alltid hålla upp färg på flagga på den som är tagger. Huvuddomaren uppgift är att signalera passivitet, beslut vid oenighet mellan deltagare.


Under X2 Tag Challenge 2019 gällande följande regler

 • Kvinnliga och manliga deltagare tävlar i samma tävling.
 • En mot en. Tagger jagar. Runner springer och ska undvika att bli taggad.
 • En tag räknas när taggern tydligt rör motståndaren. Domare måste tydligt byta flagga till den som har blivit taggad.
 • Tävlingsrundan är 60 sekunder.
 • Rundan startar med att man skakar hand och klossar (sten, sax, påse). Vinnaren börjar som runner.
 • Den som är tagger när tiden gått ut förlorar ronden.
 • Vid passivitet över 10 sekunder delas en varning ut till taggern av huvuddomaren, efter ytligare 5 sec blir taggern diskvalificerad. Med passivitet menas att man vistas på samma plats under en längre tid.

Ej tillåtna handlingar :

 • Springa utanför angiven tävlingsbana. Konsekvens: Om runner springer utanför blir denne tagger per automatik, om tagger springer utanför dras 5 sekunder av klockan. Undantag om personen i fråga blir utknuffad.
 • Tackla eller ta tag i motståndaren. Konsekvens: En varning, sedan diskvalificering.
 • Användning av föremål. Konsekvens: Omedelbar diskvalificering.
 • Osportliga beteenden, kränkande handlingar, verbala kränkningar mot den andra tävlande, publik eller domare. Konsekvens: Omedelbar diskvalificering.
 • Aggressivitet mot den andra tävlande, publik eller domare. Konsekvens: Omedelbar diskvalificering.

Priser

Priser kommer att delas ut till första, andra och tredjeplats med vinstpott på totalt 5000 KR och Jiyoskor. Vinnarna utses efter finalerna 27/6 som också kommer direktsändas på SVT.

1a plats: 3000 KR + Jiyoskor.
2a plats: 1500 KR + Jiyoskor.
3e plats: 500 KR + Jiyoskor.


Försäkring

Alla deltagare ska själva ansvara för att vara försäkrade. Tävling sker på egen risk och eget ansvar. Tävlande under 18 år skall ha målsmans skriftliga intygande.


Gå vidrare till anmälan